Феймъси

За да станете феймъс на Znih.bg трябва да отговаряте на следните условия:

- да имате поне 10 броя лични снимки
- минимум 1000 гласувания за лексикона
- одобрени поне 5 броя снимки от администратора като феймъс - снимките се обознавачат със специален знак

Предимствата, които всеки получава като феймъс са:

- лексикона се обозначава със специален знак
- всички възможности на потребители, които са VIP
- при търсене на потребители феймъс профилите излизат най-отпред
- участие като жури в крайното оценяване на топ 20 на снимки от конкурсите
- показване на профила на първата страница на Znih.bg
- рекламиране с добавяне на фейсбуук страница (ако има такава) в описанието, когато се качва обработена снимка във Nik N. Photography
- право на безплатни фотосесии!

По изключения администраторите на сайта могат да избират профили за феймъс веднага след регистрация