Лексикони

Последни От моето училище Модели Приятели Спечелили фотосесия

Александра Андреева от Стара Загора на 19 г.
Петя Цветанова от София на 19 г.
Елица Йорданова от Велико Търново на 19 г.
Боби Пенчев от Пловдив на 20 г.
Джани Ратта от Пловдив на 18 г.
Жоро Михайлов от Пловдив на 21 г.
Йоан Спасов от Пловдив на 19 г.
Илия Манолов от София на 19 г.